Her kan du lese og se bilder fra turen vår til Dortmund. Her er det en gigantisk brevdueutstilling med flere tusen duer samt et messeområde med salg av duer og dueutstyr. Her var det ogaå satt opp et brevduemuseum egen del for juniorer med tegning og forskjellige aktiviteter. 

Tekst og foto: Marianne Walente

 

Snorre og Emiel Denys

Messe

Stemningsbilder fra messeområdet.

Tom Arne Skofterød, Jef Van Winkel og Pavel

 

Beste hann Beste hunn

Beste hann

Beste hunn

Slik så dommerkortene ut, de bruker en annen skala enn det vi gjør her.

Olympiade Duene

Dua til Ronny Lillebye

Deler av den tyske utstillingen, det var mange duer.

 

Bilder fra museumet som var satt opp på messen.

Til venstre ser man beholderene duene ble fraktet i på hundene under krigen.

Til høyre ser er det bilde av et mobilt brevdueslag.