Jeg har de to siste dagene mistenkt at det har vært klekking på gang hos Celeborn og Hutula og i dag fikk jeg mistanket bekreftet da jeg tok en kikk i kassa. Der lå det 5-6 nakne unger. :) Enda har de igjen 5-6 egg men de håper jeg ikke klekker, det er mer enn nok arbeid for de med de ungene som allerede har klekt.

Celeborn Hutula

Så nå blir det veldig spennede å se hvordan de takler foreldrerollen ettersom begge to er i underkant av 1 år og dermed førstegangs foreldre. Dersom de klarer rollen blir det veldig spennede å se hvordan ungene blir, begge foreldrene er nemlig 50 % blå kroppet.